Nu finns det en komplett leverantör av solel i Östergötland!

Stures Rör och Adams Elservice, två etablerade Motalaföretag, samarbetar i ett gemensamt företag som erbjuder nyckelfärdiga lösningar för solel.

  • Solceller som kopplas direkt till er el och elräkning.
  • Över 40 års livslängd.
  • Miljövänlig, grön energi.
  • Vi har produkterna och kunskapen.
Solpaneler

Solceller - en smart investering.

Tyskland är ett föregångsland inom solenergi. Därför har vi valt att arbeta tillsammans med en tysk samarbetspartner. Det gör att vi på bästa sätt kan hålla oss ajour med utvecklingen inom branschen och samtidigt erbjuda högkvalitativa produkter. Våra produkter håller hög klass i alla led; från solceller och växelriktare till infästningar och kablage. Det ger högeffektiva system som håller, vilket borgar för en lönsam investering.

Vi kan hjälpa dig med allt från tillståndsprövning till installation och driftstart. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du veta mer? Se filmen ”Goda råd om solel” från SolEl-programmet.

ÖSTGÖTA SOLEL AB • TELEFON: 070-84 403 59 • E-POST: