Solceller

Ett tak med solceller på en normalstor villa är oftast tillräckligt för att tillgodose både husets och bilens elbehov. Soliga dagar kan elproduktionen dessutom ge ett överskott som du kan sälja till det allmänna elnätet. Med solceller minskar du alltså dina energikostnader, sparar pengar och bidrar dessutom till samhällets gemensamma energiproduktion. Ytterligare en fördel är att korrekt installerade solpaneler kan öka fastighetens värde.

Med rätt kompetens är det relativt enkelt att installera solceller. Tack vare den senaste tidens utveckling har tekniken dessutom blivit bättre och billigare. Vi har både kompetensen och mångårig erfarenhet av att installera solceller. När du anlitar oss tar vi hand om hela processen, från systemdesign till färdigt installerad anläggning.

Specialanpassade lösningar

Drifttiden på en korrekt installerad solcellslösning har i normalfallet en livslängd på över 30 år och med vår kompetens kan du vara trygg i att din anläggning kommer att fungera under lång tid.

Förutom olika tekniska lösningar anpassade utifrån förutsättningarna på ditt hus erbjuder vi också solpaneler utifrån dina estetiska preferenser. Då får du en anläggning som passar stilen på ditt hus.

Eftersom vi är måna om att du ska få den bästa tekniken arbetar vi bara med leverantörer som kan garantera hög kvalitet och ett brett utbud.

Laddstolpe

För att ladda din elbil eller elhybridbil behöver du en laddstolpe för att kunna ge bilens kraftfulla batterier ström. Det gör att det är lämpligt att installera en laddstolpe på varje plats där du regelbundet parkerar.

Gemensam laddningsplats

Om du bor du i en lägenhet där din bostadsrättsförening eller hyresvärd upplåter parkeringsplatser eller garage kan du ansöka om tillstånd att uppföra en laddstolpe. För att försäkringar ska gälla krävs det att installationen utförs av behörig elinstallatör.

Du som inte har tillgång till egen parkeringsplats kan gå samman med andra och bilda en samfällighetsförening. Tillsammans kan ni ansöka om att uppföra en gemensamhetsanläggning där du kan ladda bilen. På så sätt har du också möjlighet att få tillgång till laddningsmöjligheter i närheten av din arbetsplats.

Säker laddning

Även du som bor i egen villa har anledning att installera en laddstolpe. Av säkerhetsskäl bör du nämligen inte ladda bilen i ett vanligt eluttag eftersom de inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Istället drar elinstallatören en ledning av rätt dimension mellan säkringsskåpet och laddboxen, som dessutom får en helt egen säkring.

Vi erbjuder flera olika elbilsladdare och hjälper dig att hitta den variant som bäst passar dina behov. Eftersom vi även installerar solceller kan vi erbjuda den lösningen tillsammans med laddstolpen, för att du ska bli självförsörjande på el.

Energilagring

Lagra din el

Även om du har tillräckligt med solceller för att i teorin göra dig självförsörjande av el är de verkliga förhållandena annorlunda. Det beror på att det råder en obalans mellan energiproduktion och energikonsumtion. Du använder helt enkelt inte elen vid samma tillfälle eller i samma takt som den blir producerad. Därför är den maximala självförsörjningen som du uppnår med solceller endast runt 40 procent. Genom ett system med integrerad energilagring skapar du emellertid en bättre balans mellan elproduktion och elkonsumtion. På så vis kan du utnyttja energin som du producerar till fullo. Batteriet finns i många olika modeller och storlekar.

Samordnad energilagring

Integrerad energilagring är mycket mer än bara ett batteri. Istället består energilagringen av många enskilda litiumjonceller. De är kopplade med varandra i serie för att på så vis bilda en kraftfullare lagringsenhet än ett enstaka batteri.

Litiumjonceller är uppladdningsbara batterier där litiumjoner rör sig från den positiva till den negativa elektroden under laddning. Genom att koppla samman flera sådana celler utökas energilagringskapaciteten. På så vis kan solens strålar ge dig ett elöverskott under årets ljusa timmar som du sedan kan nyttja när mörkret lägger sig.

Litiumjonbatterier finns i många olika modeller och storlekar och vi samarbetar endast med leverantörer som erbjuder produkter av hög kvalitet. Vi hjälper dig gärna att ta fram den lösning som passar dig bäst.